CRYOn ylimääräinen järjestökokous 23.8.2023

Hei!

CRYOn nykyinen rahastonhoitaja siirtyy pois tehtävistään, mutta hallitus on saanut tilalle toisen kandidaatin. Suoritamme hallituskokoonpanon muutoksen ylimääräisessä järjestökokouksessa, jossa valitaan uusi hallituksen jäsen, ja myönnetään tälle rahastonhoitajan valtuudet! Paikalle toivotaan CRYOlaisia että saadaan tarpeeksi ihmisiä todentamaan tämä tapahtuma!


Hellote!

CRYO’s treasurer retires from their duty, but the board has managed to find a replacement candidate. We shall perform the board change in an additional organisation meeting, where we will select a new board member and give them the treasurer duties! We hope that enough people will arrive to witness this!


CRYOn ylimääräinen järjestökokous

Ke 23.8.2023 klo 19:00

Paikka: Oulun Yliopiston Aulakahvila, myös etänä

§1 Kokouksen avaaminen

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§3 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§4 Työjärjestyksen hyväksyminen

§5 Hallituksen kokoonpanon muutos

§6 META

§7 Kokouksen päättäminen