Hallitus

HALLITUKSEN JÄSENET

Puheenjohtaja: Antti Jylhä
Varapuheenjohtaja & Jäsen- ja tietosuojavastaava: Samuli Raninen
Sihteeri & Tiedottaja: Livia Piira
Rahastonhoitaja: Axel Lindén
Hallitusjäsen: Ilkka Karkulehto
Varajäsenet: Karri Pääkkönen & Johannes Kaarre

TOIMIHENKILÖT

Discord-ylläpitäjä: Perttu Vedenoja
Web-master: Mikael Ryynänen
Ympäristövastaava: Karri Pääkkönen
Peli-iltavastaavat: Karri Pääkkönen ja Livia Piira
Cryozine-päätoimittaja: Livia Piira
Yleinen toimihenkilö: Mari Vauhkonen (yleisvelho), Heini Elsinen (yleisnoita)

BOARD MEMBERS

Chairman: Antti Jylhä
Vice chairman & Member- and data protection administrator: Samuli Raninen
Secretary & Publicist: Livia Piira
Treasurer: Axel Lindén
Board member: Ilkka Karkulehto
Vice boardmembers: Karri Pääkkönen & Johannes Kaarre

FUNCTIONARIES

Discord-administrator: Perttu Vedenoja
Web-master: Mikael Ryynänen
Enviromental coordinator: Karri Pääkkönen
Game night coordinators: Karri Pääkkönen & Livia Piira
Cryozine-editor-in-chief: Livia Piira General
functionaries: Mari Vauhkonen (general wizard), Heini Elsinen (general witch)